La finalitat d’aquest espai és ser un punt de trobada per debatre, analitzar i millorar el procés d’ensenyament/aprenentatge dels alumnes nouvinguts. Els recursos que hi podem trobar permeten als docents obtenir eines per treballar la interculturalitat a l’aula en l’àmbit de l’educació física. En aquest sentit convidem a tothom a involucrar-se amb aquest fenomen que és ben present en els nostres centres educatius.

nens

Anuncios

El blog

Actualment, amb l’ús de les Tic, esdevé més fàcil entendre i comprendre què és un blog mitjançant un vídeo interactiu que l’explicació mitjançant un text o un escrit. Així doncs, els següent vídeo podem veure què és i perquè serveix un blog.

Un exemple de l’ús que li podem donar és aquest mateix blog que vàrem crear al màster de formació de professorat d’educació secundària (Educació Física), el qual estem utilitzant per penjar diferents treballs i tasques realitzades des de diferents assignatures.

La realitat cultural del nostre país a canviat molt ràpidament en els darrers anys i l’adaptació que estem duent a terme en relació a aquesta realitat no està exempta de complexitat. De la diversitat cultural de la qual es nodreixen molts centres escolars podem extreure, a través de l’educació, molts aprenentatges dels quals es beneficiarien alumnes i professors. Per a que aquests siguin significatiu cal extreure noves estratègies i nous projectes per aplicar els coneixements que aporta la interculturalitat en molts altres àmbits. Un exemple podria ser dins l’àrea d’educació física.

SOM-HI!!

L’aprenent/a del segle XXI

L’herència científica del segle XX ens imposa una revisió profunda del concepte d’aprenentatge. El nen que neix al segle XXI o en els últims anys del segle XX el fa en un món diferent, un món que entre altres coses ha sorgit de l’avanç científic i tecnològic major de la història, que obre a l’home possibilitats d’accés a universos fins ara impensables.

Per aquest motiu els nens/es d’avui en dia són diferents. Per una banda, en la forma en que pensen, en la forma d’accedir, d’absorbir, d’interpretar, i de processar. I per l’altra, en la forma de veure, d’interaccionar i de comunicar degut a les seves experiències amb les tecnologies digitals.

Aquestes diferències són degudes a que van néixer en la era digital i són usuaris permanents de les tecnologies amb una habilitat consumada. La seva característica principal és sens dubte la seva tecnofília. Senten atracció per tot allò relacionat amb les noves tecnologies. Amb les TICs satisfan les seves necessitats d’entreteniment, diversió, comunicació, informació i, potser, també de formació.

Aquests nous usuaris enfoquen el seu treball , l’aprenentatge i els jocs de noves formes: absorbeixen ràpidament la informació multimèdia d’imatges i vídeos, igual o millor que si fos text; consumeixen dades simultàniament de múltiples fonts; esperen respostes instantànies; romanen comunicats permanentment i creen també els seus propis continguts.

Formen part d’una generació que ha crescut immersa en les Noves Tecnologies, desenvolupant entre equips informàtics, videoconsoles i tot tipus d’artefactes digitals, convertint-se els telèfons mòbils, els videojocs, Internet, el correu electrònic i la missatgeria instantània en part integral de les seves vides i en la seva realitat tecnològica . Naveguen amb fluïdesa; tenen habilitat en l’ús del ratolí, utilitzen reproductors d’àudio i vídeo digitals diàriament ; fan fotos digitals que manipulen i envien, i fan servir, a més, els seus ordinadors per crear vídeos, presentacions multimèdia, música, blocs, etc .

Als nadius digitals els encanta fer diverses coses a la vegada: són multitasca. Afronten diferents canals de comunicació simultanis, preferint els formats gràfics als textuals. Utilitzen l’accés hipertextual en comptes del lineal. Funcionen millor treballant en xarxa. I prefereixen els jocs al treball seriós.

Destaquen la immediatesa en les seves accions i en la presa de decisions. Apropant-nos a l’àrea de la psicologia, el natiu digital a la seva infantesa ha construït els seus conceptes d’espai, temps, nombre, causalitat, identitat, memòria i ment a partir, precisament, dels objectes digitals que l’envolten, pertanyents a un entorn altament tecnificat.

Hi ha qui sosté que el creixement en aquest entorn tecnològic pot haver influït en l’evolució del cervell d’aquells individus. En concret, s’investiga l’efecte dels jocs electrònics en algunes habilitats cognitives i la generació fins i tot una nova estructura neuronal en els individus. Sens dubte, la seva activitat amb la tecnologia configura les seves nocions sobre el que és la comunicació, el coneixement , l’estudi / aprenentatge i, fins i tot, els seus valors personals.

D’aquesta manera amb aquestes característiques de l’aprenent/a del segle XXI rau la necessitat de cercar estratègies d’aprenentatge per donar-los resposta.

Youtube: L’aprenent del Segle XXI

Les Competències del segle XXI

comp_digital_gran

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL SEGLE XXI:

http://www.youtube.com/watch?v=QEj69Q4XcI4

El desenvolupament en els estudiants de les habilitats necessàries per a la vida a la Societat del Coneixement ha passat a ser una prioritat per als sistemes educatius del món.

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessàries. Els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La necessitat de crear politiques i instruments per a poder mesurar-los, és un desafiament urgent per a que l’educació tingui una resposta actualitzada i pertinent a les demandes de la societat del Segle XXI.

La Iniciativa ATC21S, és un consorci acadèmic de sis universitats de gran prestigi, afavorit per les corporacions Cisco, Intel y Microsoft, i que està destinat a proposar un marc conceptual i instruments de mesura validats sobre las competències del Segle XXI, les quals inclouen:

competencia-digital-marco-teorico-L-_vjSNY

En el Segle XXI la formació que rebem, com la majoria dels aliments, tindrà una data de caducitat cada vegada més curta. Sembla ser, aproximadament, que cada deu anys el coneixement es renova en gran part; així, més de la meitat dels sabers que haurà d’adquirir un nen o nena que neixi en aquests moments, encara no s’ha produït.

La revolució tecnològica no deixa de plantejar-nos la urgent necessitat que en l’àmbit de l’educació emprenguem els canvis que considerem oportuns per aconseguir formar nous traballadors/es i ciutadans/es.

És per això que, per aconseguir l’èxit educatiu, creiem que les competències que no poden faltar en el Segle XXI són les següents:

– Competència Anàlisi de la informació: Actualment hi ha molta informació a la xarxa, de molt fàcil accés i s’ha d’ensenyar als alumnes a filtrar i seleccionar aquella informació que els interessa.

– Competència del pensament crític: Entre els mitjans de comunicació, premsa, tv, internet.. es divulga molta informació de la qual s’ha de ser conscient de que hi ha interessos diversos. Els alumnes  han de ser capaços de ser crítics i no deixar-se influència per tots ells. D’aquesta manera, nosaltres com a professors, hem de ensenyar als alumnes a prendre les seves pròpies decisions i a tenir un punt de vista individual sobre les coses.

– Competència ús de les noves tecnologies: Avui en dia a la societat actual es habitual l’ús d’aparells digitals i programes informàtics. Saber utilitzar-los o no pot marcar el desenvolupament personal de cada individu. Des de el context educatiu s’ha d’ensenyar i promoure l’ús adequat de totes les eines digitals que poden ser útils per a l’aprenentatge significatiu de l’alumnat.

– Competència protecció de la integritat personal: Les xarxes socials com twitter, facebook, instagram, etc.. posen la imatge personal a l’abast de tothom. S’ha de consciència als alumnes  de les repercussions que pot arribar a tenir un mal ús d’aquestes plataformes socials.

– Competència aprenentatge idiomes: Es sabut de la força que pren l’aprenentatge de diferents idiomes en la societat actual. El domini de diferents llengües pot obrir moltes portes en el món laboral. D’aquesta manera des de l’escola es important treballar des de ben petit l’adquisició d’idiomes, partint de l’anglès com a eix principal i obrir als alumnes a l’aprenentatge de molt altres.

El professor/a del segle XXI

RECURSOS PARA NUESTRA CLASE

Repasa, refuerza y amplia

Educació al segle XXI

Aplicació de les TIC a l'aula

Hàbits Alimentaris i Salut

La salut no ho és tot. Però tot és res sense salut (Schopenhauer, S.XIX)

escoladesport

blog informatiu sobre l'actualitat educativa i esportiva

Pensa, Actua i Uneix

El blog tracta sobre temes de l'Educació a les escoles

Desconsumeix-te!

Educació física i TIC

efutur

Sembrant el futur de l'educ@ció físic@

Interculturalitat

Treballem plegats a través de l'Educació Física

WordPress.com en Español

Blog de Noticias de la Comunidad WordPress.com